Besteding van gelden

De stichting Alpe d'HuZes heeft sinds de eerste editie in 2006 al meer dan 42 miljoen euro opgehaald in de strijd tegen (de gevolgen van) kanker. In onderstaande grafiek kunt u zien hoeveel geld er per jaar is binnengekomen.


Met dit geld financiert Alpe d’HuZes onderzoek, projecten en diensten die in lijn zijn met de missie: ‘Anderen Faciliteren en Inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker’. Welke projecten zijn dat en hoe komt deze keuze tot stand?

De missie van Alpe d’HuZes komt voort uit het gegeven dat tegenwoordig 55% van de patiënten geneest van kanker. De 45% die niet geneest gaat steeds langer met kanker leven, soms 1 jaar, soms 5 jaar, en in bijzondere gevallen tot wel 15 jaar. Voor deze groep wordt de kwaliteit van leven met kanker steeds belangrijker. Dit is een belangrijk verschil met 30 jaar geleden. Toen ging 85% van de patiënten binnen 3 maanden dood en was de diagnose kanker welhaast een doodvonnis. In die situatie neem je als patiënt alleen maar afscheid. Met de sterk vergrote overlevingskans van nu gaat het voor veel patiënten juist om de kwaliteit van hun leven na de behandeling. Wij willen daarom ons geld besteden aan een breed spectrum van onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van leven. Ook willen we een aantal belangrijke projecten ondersteunen die zich richten op het toepassen van nieuwe diagnose- en behandelmogelijkheden bij (grote) groepen kankerpatiënten.

Samenwerking met KWF
Alpe d'HuZes draagt één keer per jaar in oktober al het geld van onze sponsoren voor (meer dan) 100% over aan KWF Kankerbestrijding. Het geld komt bij KWF in een apart fonds op naam en wordt volledig aan onze doelstellingen besteed. Medici en wetenschappers kunnen projectvoorstellen indienen met het verzoek deze te bekostigen uit het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. Deze voorstellen worden eerst getoetst aan onze missie 'Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker'. Projecten die hier in onze ogen aan voldoen worden vervolgens op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld door de speciaal ingestelde Alpe d’HuZes commissie van de Wetenschappelijke Raad (WR) van KWF Kankerbestrijding.

Thema’s, Programma’s en Projecten
De meeste projecten die wij ondersteunen zijn geclusterd in de volgende 5 thema’s en programma’s.

  1. Sneldiagnose
  2. Revalidatie (A-CaRe)
  3. Leven met Kanker)
  4. Kanker en Voeding
  5. Bas Mulder Award

Daarnaast steunt Alpe d’HuZes een aantal belangrijke projecten die vallen onder de noemer “Ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden van diagnose en (na)behandeling”.

Lees alles over de diverse thema's >